سوالات مربوط به بخش فيزيك جديد

دوستان عزيز : لطفا سوالات فيزيكي خود را كه تنها به همين بخش مربوط مي شود را بصورت كامنت مطرح نماييد. توجه داشته باشيد كه لزوما ما پاسخگوي سوالات شما نيستيم (بدليل حجم بالاي كار)….

Continue reading →

Share

نظريه وجود جرم منفي، با توجه به رابطه جرم انرژي اينشتين ‏E=mc2‎

چکيده:‏ با تقارن موجود در طبيعت براي تمام ذرات هم جرم منفي و هم جرم مثبت در نظر مي گيريم ‏‏(اين نامگذاري به معني آن نيست که آنها داراي بار الکتريکي مثبت يا منفي باشند)…

Continue reading →

Share

كوانتوم و نسبيت دوست يا دشمن

بخش دوم نویسنده :قاسم رضايي راد فهرست: بعد چهارم نسبيت‌ها در بوته آزمايشهم ارزي جرمانرژي انبساط زمان انقباض طول نور، سرعتي ثابت آزموني براي نسبيت عام تابش جسم سياه و ضرورت تدوين نظريه‌اي نو يك…

Continue reading →

Share