بایگانی دسته: فيزيک کوآنتوم

سوالات مربوط به بخش فيزيك جديد

دوستان عزيز : لطفا سوالات فيزيكي خود را كه تنها به همين بخش مربوط مي شود را بصورت كامنت مطرح نماييد. توجه داشته باشيد كه لزوما ما پاسخگوي سوالات شما نيستيم (بدليل حجم بالاي كار). لذا اميدواريم كه با همكاري بازديد كنندگان ؛ سوالات مطرح شده پاسخ داده شوند. با آرزوي توفيق روز افزون براي شما عزيزان

Share

مرگ فضا – زمان(پايان نسبيت)

مقدمه:
nesbiat.jpgاين مقاله در مورد قوانين حركت بوده و با انگشت گذاشتن بر يك سري اشتباهات در درك بنيادي ترين و در نگاه اول بديهي ترين مفاهيم حركت مسائلي كه منجر به ارائه نظريات نسبيت خاص و عام شده است را برشمرده و بر پايه تصحيحات انجام گرفته قوانين حركت و پديده گرانش را به زيبايي دوباره توضيح مي دهد. در حقيقت در اين مقاله نظريه نسبيت به كلي رد مي شود.
قبل از اينكه ذهن مخاطب آمادة دريافت مطلب ومنظور اصلي اين نوشته شود، لازم مي‌دانم موضع مكانيك كلاسيك ونظريات نسبيت خاص وعام در قبال آنچه كه فضا مي ناميم روشن شود. همچنين صرف نظر از خصوصيات مفهوم فضا مانند تخت يا خميده بودن وبطور كلي چیستی آن، به نقشي كه در توضيح مفهوم حركت وتدوين قوانين آن ايفا مي كند توجه شود.

ادامه خواندن مرگ فضا – زمان(پايان نسبيت)
Share

نظريه وجود جرم منفي، با توجه به رابطه جرم انرژي اينشتين ‏E=mc2‎

چکيده:‏
با تقارن موجود در طبيعت براي تمام ذرات هم جرم منفي و هم جرم مثبت در نظر مي گيريم ‏‏(اين نامگذاري به معني آن نيست که آنها داراي بار الکتريکي مثبت يا منفي باشند) جرم منفي ‏قابل رويت نمي باشد.‏
از اتم هيدروژن شروع کرده ايم و توزيع جرم منفي در اطراف هسته اتم هيدروژن به نحوي ‏در نظر گرفته شده که با نتايج تجربي اسپکتروسکپي اتم هيدروژن در ارتباط باشد.‏
بين دو ذره مختلف از جمله الکترون و پروتون در اتم هيدروژن ،جزيي از انرژي جرمي مثبت ‏يکي با جزيي از انرژي منفي ديگري و بالعکس آن اثر مي تواند کرده که ضمن آن پيوند دو ‏ذره صورت ميگيرد و پرتو الکترومغناطيسي تابش مي شود. ( طبق رابطه اينشتين براي ‏جرم، انرژي جرمي ‏E=mc2‎‏ در نظر ميگيريم)‏
‏ براي جدا سازي الکترون از اتم هيدروژن که مقداري از جرم الکترون و پروتون ضمن پيوند ‏کاسته شده و تبديل به پرتو گرديده ، چنانچه اين اتم تحت تابش پرتوي به انرژي مناسب ‏واقع گردد ضمن تامين کسري از جرم منفي و مثبت براي هريک (الکترون و پروتون) ‏الکترون از اتم خارج و آزاد ميگردد.‏

ادامه خواندن نظريه وجود جرم منفي، با توجه به رابطه جرم انرژي اينشتين ‏E=mc2‎
Share

كوانتوم و نسبيت دوست يا دشمن

بخش سوم نویسنده :قاسم رضايي راد

فهرست:

ادامه خواندن كوانتوم و نسبيت دوست يا دشمن

Share

كوانتوم و نسبيت دوست يا دشمن

بخش دوم نویسنده :قاسم رضايي راد فهرست:

ادامه خواندن كوانتوم و نسبيت دوست يا دشمن

Share