بایگانی دسته: تغذيه

تغذيه

تغذيه

Dietitian & Nutritionist

  • ماهيت كار

متخصصين تغذيه برنامه هاي غذائي و تغذيه اي را تنظيم كرده و بر نحوه تهيه و مصرف وعده هاي غذائي نظارت ميكنند . آنها با ترويج عادتهاي غذائي صحيح به پيشگيري و درمان بيماريها كمك ميكنند
. به عنوان مثال درافراد با فشار خون بالا براي كم كردن نمك مصرفي و در افراد چاق براي كاهش دادن ميزان چربي و قند مصرفي تغييرات لازم غذائي را پيشنهاد ميدهند.

متخصصين تغذيه سيستمهاي خدمات غذائي مؤسساتي مانند بيمارستانها و مدارس را مديريت ميكنند ، عادتهاي غذائي صحيح را با آموزش ترويج ميدهند وكار تحقيقاتي ميكنند. زمينه هاي كاري اصلي آنها شامل فعا ليت در زمينه هاي باليني ، اجتماعي ،‌ مديريتي و مشاوره اي در ارتباط با مسئله تغذيه ميباشد.

ادامه خواندن تغذيه

Share