همه‌ی نوشته‌های صادق

ارتباط مديريت دانش با نوآوري و فناوري اطلاعات و نقش آنها در بهبود كارآيي و اثربخشي ‏فرآيندها

چكيده

تغييرات سريع در دنياي امروز، سازمانها را با چالشهاي مختلفي روبرو كرده است؛ اما در اين ميان سازمانهايي موفق هستند كه به كمك ابزارهاي مديريتي و فناوريهاي نوين، از فرصتهاي ايجادشده به نفع خود استفاده كنند. مديريت دانش يكي از اين ابزارهاست.عليرغم اينكه دانش بعنوان منبعي براي بقاي سازمانها ضروري و حياتي است و شرط موفقيت سازمانها درتجارت جهاني دستيابي به يك دانش و فهم عميق در تمامي سطوح ميباشد، اما باز هم بسياري از سازمانها هنوز به مديريت دانش بطور جدي توجه نكرده اند.دنياي امروزي به گونه اي است که شرط بقاي هر سازماني عکس العمل سريع در برابر تغييرات است که آن جزء با داشتن دانش و خلاقيت امکان پذير نمي باشد.مقالة حاضر ضمن توضيح و تبيين مديريت دانش ، ارتباط آن را با نوآوري و فنآوري اطلاعات و همچنين نقش آنها در بهبود كارايي واثربخشي فرآيندها را مورد بحث قرار مي دهد.

ادامه خواندن ارتباط مديريت دانش با نوآوري و فناوري اطلاعات و نقش آنها در بهبود كارآيي و اثربخشي ‏فرآيندها

Share

DSL

DSL يا Digital Sub Scriber Line يك فناوري مخابراتي است كه اولين بار حدود سال 1995 در امريكا طراحي و استفاده شد،با استفاده از اين فناوري با بهره گيري از خطوط تلفن ، بستري براي انتقال اطلاعات با سرعت بالا براي كاربران ايجاد مي شود.

در اين فناوري تجهيزاتي در مركز تلفن نصب مي شود تا براي هر كاربر فركانس هاي مربوط به ديتا و صوت از هم جدا شوند و به اين ترتيب با استفاده از يك خط تلفن امكان ارتباط همزمان صوت ديتا وجود خواهد داشت در فناوري DSL طول سيم ،سرعت تبادل اطلاعات را تحت تأثير قرار مي دهد و فاصله مشترك تا مركز تلفن نبايد بيش از 5 كيلومتر باشد .

ادامه خواندن DSL
Share

مديريت خلاق براي موفقيت پروژه

ريسک فني يک تهديد مهم براي اهداف هزينه و زمانبندي پروژه هاي توسعه محصول جديد مي باشد. اعم از اينکه محصول يک محصول فيزيکي است و سيستم تکنولوژي اطلاعات يک خدمت يا يک مفهوم بازاريابي جديد يا ترکيبي ازآن دو است ، ريسکهاي فني اغلب پس ازفرآيند توسعه محصول جديد آشکار مي شوند وقتي که با مشکلات در نمونه نخستين با بالا رفتن ميزان توليد ,با توسعه خدمت پشتيبان يا ديگر مواردي که تجزيه و تحليل يا شبيه سازي آنها در پروژه مشکل است مواجه مي شوند.
در گذشته مديران پروژه به طور شفاف از هر نوع خلاقيت در پروژه پرهيز مي نمودند زيرا که معتقد بودند راه حلهاي خلاق حل مساله ريسک خرابي پروژه ها را افزايش مي دهد , در حاليکه خلاقيت اکنون داراي شهرت و اعتبار فراوان و توسعه غير قابل کنترل است و به طور مکرر در حال توليد ايده هاي جديد است بنابراين آن ها درست فکر مي کردند که خلاقيت براي پروژه ها خطرناک است ولي بايد آن را مديريت کرد.

ادامه خواندن مديريت خلاق براي موفقيت پروژه
Share

اصول اندازه گيري عملکرد در سازمانها

چکيده :

امروزه يكي از شرايط اصلي براي بقا در بازار رقابت جهاني رضايت مشتري مي باشد كه اين عامل از چندين جهت قابل بررسي مي باشد. يكي از روشهايي كه مي توان با كمك آن در اين زمينه اظهار نظر نمود اندازه گيري عملكرد مي باشد. اندازه گيري عملکرد ازعواملي است که تمام سازمانها به نحوي آن را انجام مي دهند .سازمانها ممکن است آن را به طور سيستماتيک و کامل ويا به دليل خاصي بطور سطحي انجام دهند . اندازه گيري عملکرد هدف مهمي است که قضاوت و تصميم گيري را ممکن مي سازد و استفاده کارا از نتايج آن سبب بهبود کليه فرآيندهاي سازمان مي گردد. اين مقاله ابتدا به شناسايي نمودن دلايل اندازه گيري عملکرد و همچنين مشکلات تعداد زيادي از سيستمهاي اندازه گيري که بيشتر به شاخصهاي مالي تکيه کرده اند ، مي پردازد . توصيف عوامل اصولي يک روش اندازه گيري موثر و توضيح مختصري برروي تعدادي از روشهاي مدرن اندازه گيري عملکرد از ديگر مباحث اين مقاله مي باشد.

ادامه خواندن اصول اندازه گيري عملکرد در سازمانها

Share